’’

BT - - NYHEDER - Mi­cki Cheng

skal væ­re min hob­by. Jeg vil og­så ger­ne la­ve wor­ks­hops og hol­de fored­rag. Jeg vil så ger­ne in­spi­re­re folk, « si­ger han. Drøm­mer om en ko­ge­bog En an­den ba­ge­del­ta­ger, som og­så drøm­mer om at la­ve en bog, er Ditte Julie Jen­sen, der til hver­dag ar­bej­der som ad­vo­kat­se­kre­tær.

» Jeg har en kæm­pe drøm om, at det her skal fø­re til en lang og kre­a­tiv hver­dag. Det kun­ne væ­re me­ga fedt, hvis der stod en ko­ge­bog med mit navn på. Jeg har man­ge drøm­me, der kan re­a­li­se­res, « si­ger hun og for­tæl­ler, at ka­ger sta­dig fyl­der me­get i hen­des ho­ved til hver­dag. I be­gyn­del­sen tænk­te jeg lidt ’ hvor er det mær­ke­ligt at kom­me på tv’. Men nu, hvor vi er kom­met så langt, så sy­nes jeg, det er fedt. Jeg vil ger­ne de­le me­re af mig, og der er mas­ser at ta­ge af

» Vi slut­te­de op­ta­gel­ser­ne i juli. Man tæn­ker he­le ti­den, at ka­ger­ne skal væ­re vil­de­re og vil­de­re og he­le ti­den for­ny sig selv. Jeg er slet ik­ke stop­pet med at tæn­ke i ka­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.