’’

BT - - NYHEDER -

De bor­ge­re, vi har bo­en­de, er of­te sen­ge­lig­gen­de og me­get ple­je­kræ­ven­de, og de kan ik­ke ba­re red­de sig selv i til­fæl­de af brand

Li­ne Ploug­held Pe­der­sen, ar­bejds­mil­jø­re­præ­sen­tant og sosu- as­si­stent på Lys­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.