DE UN­GE OF­RE

BT - - NYHEDER -

og­så hun kvalt med et styk­ke snor.

Det sid­ste of­fer var Edward Evans, der blev dræbt af Bra­dy ale­ne i par­rets hus. Den 17- åri­ge in­ge­ni­ør­lær­ling blev slå­et til dø­de af Bra­dy, der smadre­de hans ho­ved med den stum­pe en­de af en øk­se. Mor­det blev over­væ­ret af Hind­leys 17- åri­ge svo­ger, som til­fæl­digt kom til ste­de. I før­ste om­gang hjalp han par­ret med at skil­le sig af med li­get, men da­gen ef­ter fortrød han og an­meld­te par­ret til po­li­ti­et. Sa­di­sti­ske mor­de­re Da par­ret kom for ret­ten, og de­res liv­s­tids­dom­me blev af­sagt, be­teg­ne­de dom­me­ren par­ret som ’ to sa­di­sti­ske mor­de­re af den mest de­pra­ve­re­de slags’.

» Ian Bra­dy er ond ud­over det sæd- van­li­ge, og jeg er ik­ke sik­ker på, at der er mu­lig­hed for, at han kan for­bed­re sig, « sag­de dom­me­ren, der ser ud til at ha­ve få­et ret.

I dag er der in­gen spor af an­ger i Bra­dys se­ne­ste bre­ve. Kun bit­ter­hed over­for den en­gel­ske of­fent­lig­hed, som han øn­sker vil bli­ve of­fer for et ter­r­or­an­greb a là d. 11. sep­tem­ber 2001:

» Små eks­plo­sio­ner hist og her har in­gen be­tyd­ning. Hvad vi har brug for, er an­greb som d. 11. sep­tem­ber, « skri­ver 77- åri­ge Bra­dy i sit se­ne­ste brev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.