PAS PÅ PENSIONSFÆ

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 8. OK­TO­BER 2015

I nog­le til­fæl­de kan det væ­re en for­del at fort­sæt­te med at ind­be­ta­le pen­ge på en ra­te­pen­sion, selv om du er gå­et på pen­sion. På den må­de sæn­ker du din år­li­ge ind­tægt i en pe­ri­o­de, og der­med er modreg­nings

grund­la­get la­ve­re. Du kan stræk­ke ud­be­ta­lin­ger­ne af en ra­te­pen­sion over læn­ge­re tid end 10 år. På den må­de bli­ver de lø­ben­de ud­be­ta­lin­ger fra din pri­va­te pen­sion min­dre, og det sam­me gør den of­fent­li­ge

modreg­ning.

Hvis du ind­ret­ter din pri­va­te pen­sion, så du får et min­dre be­løb ud­be­talt år­ligt, kan du ha­ve brug for en an­den ind­tægt,

og her er lån i fri­vær­di en mu­lig­hed, da det ik­ke modreg­nes

i pen­sion­s­til­læg­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.