SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Rus­si­ske kamp­fl y gen­nem­før­te i går om­fat­ten­de bom­be­an­greb i det ve­st­li­ge Sy­ri­en. An­gre­be­ne har ramt de to provin­ser Ha­ma og Id­lib. Rusland, der er en tæt al­li­e­ret med den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sad, be­gynd­te at bom­be i Sy­ri­en i sid­ste uge. Rus­ser­ne si­ger, at luft an­gre­be­ne er ret­tet mod mi­li­tan­te fra ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat ( IS). Imens si­ger kri­ti­ke­re, at den rus­si­ske off en­siv pri­mært er ret­tet mod an­dre op­rørs­grup­per for at af­sti­ve As­sad sna­re­re end for at be­kæm­pe Is­la­misk Stat. Så­le­des har fl ere rus­si­ske bom­ber eks. ramt mo­de­ra­te op­rørs­grup­per, som kæm­per mod den sy­ri­ske præ­si­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.