BUR­KI­NA FA­SO

BT - - NYHEDER -

Le­de­ren af sid­ste må­neds kortva­ri­ge kup i Bur­ki­na Fa­so, Gil­bert Di­endéré, er nu ble­vet sig­tet for ad­skil­li­ge for­bry­del­ser, skri­ver BBC. Di­endéré kan se frem til at bli­ve stil­let for en mi­li­tær dom­stol, og der­u­d­over bli­ver den en­hed af vag­ter, der hjalp med kup­pet, ned­lagt. Mi­li­tær­kup­pet med­før­te kam­pe i Ou­a­ga­dou­gous ga­der, hvor de­mon­stran­ter pro­teste­re­de vold­somt mod mi­li­tæ­ret. Mindst tre per­so­ner mi­ste­de li­vet og 60 blev sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.