Sex for sjov ...

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Adam bli­ver drop­pet af sin kæ­re­ste, da hun har fun­det sam­men med hans far og er fl yt­tet ind hos ham. Eft er den­ne op­le­vel­se fø­ler Adam, at han har brændt sig til­stræk­ke­ligt på kær­lig­he­den, og har ik­ke lyst til no­get se­ri­øst for­hold igen. Hans go­de ve­nin- de Em­ma har alt for travlt med at få sin kar­ri­e­re som læ­ge på skin­ner, så hun or­ker ik­ke det der med fø­lel­ser og en kæ­re­ste. Men eft er en våd by­tur en­der de til de­res over­ra­skel­se i seng sam­men - og har rig­tig dej­lig sex. Det er så godt, at de aft aler at dyr­ke ufor­plig­ten­de sex, når lej­lig- he­den by­der sig. For hvor­for skul­le to go­de ven­ner, der fø­ler sig til­truk­ket af hin­an­den, ik­ke kun­ne ha­ve sex sam­men en gang imel­lem? De aft aler, at der ik­ke er no­get med at da­te, ik­ke no­get med at put­te sam­men eft er sex. Men Adam vi­ser sig at v ære en fi n og fl ink fyr, og Em­ma stil­ler op, når Adam har brug for en at snak­ke med - og når han har brug for en til at hjæl­pe sig. Det vi­ser sig at v ære svæ­re­re, end de tror, at hol-

Med­vir­ken­de: de de var­me fø­lel­ser i ro. Og lang­somt fi nder de ud af, at de øn­sker no­get me­re end ba­re la­gen­gym­na­stik. ( TV 2 Zulu)

Na­ta­lie Port­man som Em­ma Franklin og Ash­ton Kut­cher som Adam Kurtz­man i den ro­man­ti­ske ame­ri­kan­ske ko­me­die ” Ven­skab med fryns” fra 2011.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.