Så hu­sker vi...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

n e e

, å t . - å Bom­ber’ en mand, der hav­de svært ved at fin­de fod­fæ­ste i en ver­den uden fod­bold­ba­nens tryg­ge rek­tan­gel og hvi­de stri­ber.

Som spil­ler le­ver man på et sus af adre­na­lin og øre­dø­ven­de ju­bel. Af knivskarp kon­cen­tra­tion og in­tens kon­kur­ren­ce­men­ta­li­tet. Når støv­ler­ne er stil­let på hyl­den, har man to tred­je­de­le liv at leve. Alt for me­get tid til in­gen­ting. Mül­ler sat­te sig der­hjem­me. Med min­der­ne, fjern­sy­net og fla­sken.

» Jeg øde­lag­de mit liv, « har han se­ne­re in­drøm­met om de for­s­vund­ne år i al­ko­ho­lens svø­be.

Druk og per­son­li­ge pro­ble­mer blev sy­no­nymt med Gerd Mül­ler i en år­ræk­ke, ef­ter ram­pe­ly­set var sluk­ket og be­røm­mel­se to­net ned. Ind­til Frans Beck­en­bau­er sam­men med den nu fængsels­døm­te eksBay­ern præ­si­dent, Uli Ho­e­ness, fik de­res gam­le skar­p­ret­ter ind­lagt til al­ko­ho­laf­væn­ning.

To år se­ne­re tog Gerd Mül­ler en træ­n­er­li­cens og fik i 1992 en rolle som ama­tør- og ungdomstræner i den sydty­ske stor­klub. Uden at gø­re det store væ­sen af sig. An­det end at væ­re den, han al­tid hav­de væ­ret. En stille ek­si­stens, der kun­n­ne ska­be skræk og ræd­sel som ver­dens mest fryg­te­de an­gri­ber. ’ Der Bom­ber’.

Bil­le­der­ne

FAKTA OM DER BOM­BER NAVN: FØDT: PO­SI­TION: KLUB­BER: KAM­PE/ MÅL FOR BAY­ERN: TIT­LER MED BAY­ERN: LAND­SKAM­PE/ MÅL FOR VEST­TYS­KLAND: TIT­LER MED VEST­TYS­KLAND: HÆ­DER:

Ger­hard Mül­ler 3. novem­ber 1945 i Nord­lin­gen An­gri­ber ( forward) Bay­ern Mün­chen ( 1964- 79). Fort Lau­der­da­le Stri­kers, USA ( 1979- 81)

427/ 365 EC for mester­hold 1974, 1975 og 1976. EC for po­kal­vin­de­re 1967. Tysk me­ster 1969, 1972, 1973 og 1974. Tysk po­kal­vin­der 1966, 1967, 1969 og 1971.

62/ 68 ( VM: 13/ 14) VM 1974, EM 1972 Årets spil­ler i Eu­ro­pa 1970. Den Gyld­ne Støv­le i Eu­ro­pa 1970 og 1972. Årets spil­ler i Vest­tys­kland 1967 og 1969. Modt­og FIFAs ’ Or­der of Me­rit’ ( hæ­der­s­me­dal­je) 1998

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.