Bruuns re­vol

BT - - SPORTSAV12DANMARKS IS -

Der del­ta­ger 16 hold. Num­mer et og to i hver af de syv ind­le­den­de grup­per kva­li­fi ce­rer sig. Sve­ri­ge er som vær­ter sik­ret di­rek­te ad­gang, mens den sid­ste plads går til grup­pe­spil­lets bed­ste num­mer tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.