Lu­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark er pla­ce­ret i grup­pe 6 med Rusland, Tyr­ki­et og Portu­gal. I af­ten spil­ler Dan­mark sin før­ste kamp mod Tyr­ki­et på hjem­me­ba­ne i Aar­hus, hvor­ef­ter der 11. ok­to­ber ( på søn­dag) ven­ter en ude­kamp mod Portu­gal. Grup­pe­spil­let slut­ter for Dan­marks ved­kom­men­de 5. ju­ni 2016 med en hjem­me­kamp mod Portu­gal.

Nor­ge er for­sva­ren­de Eu­ro­pa­me­ster og del­ta­ger og­så i grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.