KIF smed po­int væk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HAL­TER STA­DIG

I går mi­ste­de KIF igen po­int, da hol­det mød­te Mors/ Thy på ’ hjem­me­ba­ne’ i Ant­vorsko­v­hal­len i Sla­gel­se. Hol­dets ene nor­ma­le hjem­me­ba­ne, Kol­ding Hal­len, er un­der renove­ring, og den an­den, Brøndby- Hal­len, er for stor og dyr til liga­kam­pe­ne.

Ef­ter en pau­sestil­ling på 1110 blev an­den halv­leg og­så en me­get tæt fo­re­stil­ling, hvor KIF før­te 24- 23 i af­slut­nings­fa­sen.

Her­ef­ter ram­te KIFs streg­spil­ler, Tor­sten La­en, over­lig­ge­ren, hvor­ef­ter Mors- Thys Hen­rik Til­sted score­de sit sy­ven­de mål og ud­lig­ne­de til slut­re­sul­ta­tet.

KIF for­søg­te et modan­greb, men de kun­ne ik­ke nå at af­slut­te, før­end slut­sig­na­let lød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.