Tab­te til sin gam­le klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRIST GEN­SYN

mu­li­ge, og der­med kan det bli­ve svært for klub­ben, der og­så hav­de streg­spil­le­ren René Toft Hansen på ba­nen, at vin­de for fem­te år i træk.

Rhe­in- Neck­ar Löwen har vun­det al­le si­ne ni kam­pe ind­til vi­de­re, og Bun­des­liga­en ope­re­rer ik­ke som de dan­ske liga­er med mel­lem­spil og slut­spil. Vin­de­ren ef­ter de 34 spil­ler­un­der i Bun­des­liga­en er tysk me­ster.

Rhe­in- Neck­ar Löwens fløj­spil­ler, Uwe Gens­hei­mer, blev kam­pens top­sco­rer med syv mål.

Den span­ske play­ma­ker, Jo­an Cañel­las, blev med fem mål top­sco­rer for gæ­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.