LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 UN­GARN VIN­DER MED RENT MÅL VEN­SKABS­KAMP, KLOK­KEN 20: 45 BEG­GE HOLD SCO­RER IK­KE I KAM­PEN

Det dan­ske fod­bold­lands­hold står i aft en over­for sin sid­ste, og på pa­pi­ret van­ske­lig­ste, op­ga­ve i EM- kva­li­fi ka­tio­nen, når grup­pe I’s fø­rer­hold Portu­gal ven­ter på hjem­me­ba­nen i Bra­ga.

For­ment­lig skal Dan­mark bru­ge en sejr for at sik­re sig en af de to di­rek­te plad­ser til EM, men Od­dset- spil­ler­ne er split­te­de i for­hold til, om det vil lyk­kes. I hvert fald er 45 pro­cent af al­le ind­skud sat på 1- tal­let, og præ­cis det sam­me på sejr til Dan­mark.

Da Dan­mark står i odds 5,30, kan man dog al­li­ge­vel godt ta­le om for­holds­mæs­sig stor tro på, at Dan­mark kan vin­de op­gø­ret i Bra­ga.

» Selv­om det dan­ske lands­hold langt fra har spil­let pran­gen­de mod Albanien og Ar­me­ni­en, har Od­dset- spil­ler­ne be­va­ret op­ti­mis­men på Dan­marks veg­ne, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 KAM­PEN STÅR 0- 0 VED PAU­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.