1,66

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Færø­er­ne har le­ve­ret en fl ot kva­li­fi ka­tion, men er hårdt ramt af ka­ran­tæ­ner til den­ne kamp. Væk er Bran­dur Hen­driks­son, Hal­lur Hans­son og Fro­di Benja­min­sen på grund af ka­ran­tæ­ne, og da Færø­er­ne ik­ke va­der i kva­li­tets­spil­le­re, gør det ondt på den lil­le na­tion - ik­ke mindst off en­sivt, hvor bå­de Hen­driks­son og Hans­son er to af de stær­ke­re kort. Un­garn skal vin­de den­ne kamp for at gå vi­de­re til EM og er i for­vej­en langt stær­ke­re de­fen­sivt end of­fen­sivt, så alt an­det li­ge bør der lig­ge et fi nt spil på, at Un­garn vin­der kam­pen uden færøsk scor­ing.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.