1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­skabs­kamp i Ni­ce, hvor det er svært at se gæ­ster­ne kom­me på tav­len. Eft er fy­rin­gen af Ber­nard Chal­lan­des, har Sar­gis Hovse­py­an over­ta­get tjan­sen som ar­mensk land­stræ­ner, og den gam­le for­sva­rer har da og­så lagt væg­ten på det de­fen­si­ve. Så­le­des lyk­ke­des det hver­ken at sco­re imod Ser­bi­en el­ler Dan­mark, og nu skal man så op imod et fransk lands­hold, som kom­mer i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling. Da de to hold mød­tes i Je­re­van for et år si­den, vandt Frankrig ube­svæ­ret med 3- 0, og man bør gå eft er, at beg­ge hold ik­ke får sco­ret i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.