2,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De fl este ken­der be­ty dnin­gen af den­ne kamp, og det kan nemt en­de med en tak­tisk låst aff ære. Portu­gal har i Fer­nan­do Santos få­et en træ­ner, der er dyg­tig til at få det op­ti­ma­le ud af sit hold, og da han ud­mær­ket godt ved, at uaf­gjort er nok for Portu­gal for at kom­me til EM, vil det over­ra­ske, hvis han blæ­ser til an­greb med den ri­si­ko, der er for­bun­det med det. For Dan­mark er si­ta­tio­nen den, at uaf­gjort kan gå an, hvis ba­re ik­ke Albanien slår Ser­bi­en, og der­for skal Dan­mark i før­ste om­gang hel­ler ik­ke frem på ba­nen. Flot be­ta­ling på 0- 0 eft er 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.