Sy­ge­lig­gjor­te sko­lebørn

BT - - DEBAT -

For de børn, der mi­stri­ves, er det al­vor­ligt, men de får det næp­pe bed­re blot ved, at man til­ba­gerul­ler fol­ke­sko­lere­for­men. Uro, despekt for læ­rer­ne og mang­len­de di­sci­plin er vel­kend­te pro­ble­mer, som skal lø­ses i sam­ar­bej­de mel­lem for­æl­dre og skole. Det er jo ik­ke fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne, der ren­der rundt og lar­mer i klas­se­væ­rel­ser­ne.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.