Skrot dag­pen­ge­sy­ste­met

BT - - DEBAT -

Det nu­væ­ren­de sy­stem er sygt. (...) Et rent for­sik­rings­sy­stem vil ska­be ro om dag­pen­ge­ne, for­di det vil sik­re en snæ­ver sam­men­hæng mel­lem le­dig­heds­ri­si­ko og for­sik­rings­præ­mie. Plud­se­lig vil der væ­re et stærkt in­ci­ta­ment til at få le­di­ge i job. Det vil og­så lø­se pro­ble­met med vel­færds­turis­me, for­di ord­nin­gen kun vil om­fat­te for­sik­rings­ta­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.