KÆM­PE IND­SAM­LING I GANG

BT - - NYHEDER -

Ven­ner­ne og klas­se­kam­me­ra­ter­ne er flit­ti­ge, når de kæm­per Al­me­din Fejzi­cs sag. 25.000 kr. er det ble­vet til ind­til vi­de­re

» Vi er be­rørt af si­tu­a­tio­nen og vil ger­ne la­ve no­get sjovt for at få pen­ge i kas­sen, « si­ger Ditte Jør­gen­sen, som står for ind­sam­lin­gen på na­bo­gym­na­si­et, Fre­de­riks­borg.

Elev­rå­det på Al­me­din Fejzi­cs skole, Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um, står for ind­sam­lin­gen, og ven­ner på Fre­de­rik­borg Gym­na­si­um er nu hop­pet med på ide­en. De går ef­ter 30.000- 80.000 kr.

» Vi må se, hvor­når han kan kom­me her­op igen. Hvis ik­ke som ud­veks­lings­stu­dent, kan han få et Gre­en Card, så han kan ar­bej­de. El­ler stu­di­e­op­hold på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Selv­om vi selv­fø­le­lig hå­ber, han kan kom­me her­op og gø­re gym­na­si­et fær­dig, « si­ger Kas­per Ni­el­sen, der er ven og sid­der i elev­rå­det på Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.