’’

BT - - KUL­TUR - Pre­ben Har­ris

Hun hav­de det svært, stil­le­de man­ge spørgs­mål ved til­væ­rel­sen og snak­ke­de tit med mig om det. Men der var in­gen, der for al­vor nå­e­de helt ind. I det pri­va­te var hun me­get me­re in­dad­vendt end den Yvon­ne el­ler Kar­la, man kend­te hen­de som. Hun gik stil­le med sig selv

» Når hun var i pri­va­ten, kald­te hun ik­ke sig selv Walt­her, men Wol­fsberg, eft er sin mand Pal­le. Det var me­get stort for hen­de at væ­re mor og hus­mor. Det be­tød me­get for hen­de, og det var dér, hun hvi­le­de. Det var hen­des re­træte, og det var dér, hun fandt styr­ke. Som mor og som hu­stru. Når hun fi k Yvon­ne-

ME­RE PÅ DE NÆ­STE SI­DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.