’’

BT - - KULTUR - Mor­ten Grunwald

Hun var et me­get pri­vat men­ne­ske, og vi så al­drig hin­an­den pri­vat. Hel­ler ik­ke un­der ind­spil­nin­ger­ne af fi lme­ne. Hun var ik­ke frem­bru­sen­de selvsik­ker på ar­bej­det, hun var yd­myg og al­tid op­ta­get af, om hun gjor­de det rig­tigt. Og­så un­der de lange mo­no­lo­ger som Yvon­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.