’’

BT - - KULTUR - Ulf Pil­gaard

» Det er me­re end på én vis den ir­ske mor He­len, spil­let af Kir­sten Walt­her, der er styk­kets og fo­re­stil­lin­gens di­rek­te hen­ven­del­se. Det er Kir­sten Walt­her, der hol­der fo­re­stil­lin­gen på Nør­re­bros Te­a­ter gå­en­de, og når hun ik­ke er i cen­trum, ta­ber den sig desvær­re. Med sin us­vi­ge­li­ge replik­kunst gør Kir­sten Walt­her den­ne He­len til en stor og ond vit­tig­hed. (...) Fo­re­stil­lin­gen er værd at se – for Kir­sten Walt­hers spil og den gru­som­me vit­tig­hed, hun ri­ver af sig, « skrev én af an­mel­der­ne. Det var ner­ver. Plud­se­lig kun­ne hun blus­se op, så­dan for­an på hal­sen og på bry­stet, så hun blev flam­men­de rød. Så slog hun sim­pelt­hen ud af nervø­si­tet

Pre­ben Har­ris in­stru­e­re­de Kir­sten Walt­her fle­re gan­ge og be­vid­ner, at der var me­re i hen­de end ’ blot’ en Yvon­ne, men og­så at hun var en sku­e­spil­ler, der hav­de det bedst i af­tal­te ram­mer:

» Hun var glad for de vir­ke­mid­ler, som gjor­de hen­de be­rømt som Yvon­ne: dem vil­le hun ger­ne smut­te ind for­skel­li­ge ste­der. De var en del af hen­des værk­tøjskas­se. Det var ham­me­ren el­ler kni­b­tan­gen. Hun holdt sig i den grad til den op­ga­ve, hun var sat til at lø­se. Det var en slags be­ske­den­hed. «

Det var lyk­ke­des Kir­sten Walt­her at lø­se op­ga­ven på Nør­re­bros Te­a­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.