BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Gift ved før­ste blik’

Re­a­li­ty - se­rie Sid­ste år sam­le­de de ot­te gif­te­lyst­ne sing­ler i om­eg­nen af en mil­li­on se­e­re, da an­den sæ­son af re­a­li­ty- se­ri­en blev sendt . Det var og­så godt fj ern­syn at føl­ge med i de fi re pars ( der eft er to af­snit blev til tre) ud­for­drin­ger for at få kær­lig­he­den til at gro mel­lem sig. Sid­ste år valg­te kun ét par at bli­ve sam­men. Jeg hå­ber, sæ­son tre bli­ver mindst li­ge så god.

DR1 TIRS­DAG 20.00 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

EM- kva­li­fi ka­tion

Sport Der er fuld tryk på de af­gø­ren­de kam­pe i jag­ten på EM- bil­let­ter­ne, og der ven­ter en ræk­ke spæn­den­de op­gør i de kom­men­de da­ge. Et af de mest sjove op­gør er lør­da­gens mø­de mel­lem Nor­ge og Mal­ta – for hvis Kro­a­tien ik­ke vin­der over Bul­ga­ri­en, er en norsk sejr nok til amokju­bel i Oslo.

EU­ROSPORT LØR­DAG 18.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.