Skæn­de­ri­er – nej tak

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY SÆ­SON

På tors­dag ven­der se­ri­en ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ tilbage på TV2. Og her er fem nye bøn­der på jagt ef­ter den ene­ste ene.

En af de fem hed­der Da­ni­el. Den 27- åri­ge land­mand ar­bej­der på en gård på Fyn. Han har væ­ret ud­dan­net si­den 2010. Og han el­sker sit job med kø­er­ne.

Men som de an­dre land­mænd sav­ner Da­ni­el en kvin­de at de­le hver­da­gen med. Og han er egent­lig ik­ke kræ­sen.

Så­le­des skal den helt rig­ti­ge pi­ge ba­re ik­ke væ­re ty­pen, der vil skæn­des og rå­be højt. Hun skal til gen­gæld fin­de sig i de skæ­ve ar­bejds­ti­der – nog­le da­ge fra 12 til 16 og igen fra 20 til 23 og så an­dre, hvor væk­k­eu­ret al­le­re­de rin­ger klok­ken fi­re om mor­ge­nen.

Da­ni­el drøm­mer selv om at bli­ve far in­den for de næ­ste tre år. Men det gør hel­ler ik­ke no­get, hvis den pi­ge, han mø­der, har børn i for­vej­en, Da­ni- el har go­de ven­ner i om­rå­det. Han hol­der af at bow­le om man­da­gen. Og så hå­ber han og­så, at drøm­mepi­gen gi­der gå til fol­ke­dans el­ler no­get an­det sam­men.

I den nye sæ­son af ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’ får vi og­så at se, hvor­dan det går, når 22- åri­ge ve­stjy­ske Sø­ren, 27- åri­ge Tho­mas fra Ki­bæk, 36- åri­ge Fre­de fra Rask Møl­le og 53- åri­ge Ole fra Kol­ding hver især skal ud­væl­ge de kvin­der, som de vil mø­des med. I ti pro­gram­mer føl­ger vi de fem land­mænd i jag­ten på kær­lig­he­den og den ene­ste ene. TV2 TORS­DAG 20.00 ’ LAND­MAND SØ­GER KÆR­LIG­HED’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.