Knald på

BT - - TV-GUIDE -

I den­ne jour­na­li­sti­ske li­ve- event in­vi­te­rer vær­ter­ne Ul­la Es­sen­drop og Mads St­ef­fen­sen in­den­for – og ka­ster lys over, hvor­for dan­sker­ne får så få børn, og hvad vi kan gø­re for, at der bli­ver trav­le­re på fø­de­gan­ge­ne. Med an­dre ord: ’ Knald for Dan­mark’ el­ler som dron­ning Vi­cto­ria vist­nok en­gang sag­de: ’ Luk øj­ne­ne og tænk på fæd­re­lan­det’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.