Sjovt gys

BT - - TV-GUIDE -

Hvis du for­vil­der dig tid­ligt ud af sen­gen lør­dag mor­gen, så bør du klik­ke ind på TV2 Char­lie. Klok­ken lidt over halv ot­te vi­ser de nem­lig den ame­ri­kan­ske kitsch- ko­me­die- gyser ’ The litt­le shop of hor­r­ors’ fra 1960. Den ge­ner­te og ik­ke spe­ci­elt kvik­ke Sey­mour ar­bej­der for en us­sel løn i en blom­ster­bu­tik. Han prø­ver for­gæ­ves at fan­ge den køn­ne Aud­reys op­mærk­som­hed, og da han op­da­ger en mystisk plan­te med helt sær­li­ge egen­ska­ber, teg­ner alt lyst. En ung Ja­ck Ni­chol­son duk­ker op som ma­so­chi­stisk tand­læ­ge­pa­tient.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.