Jor­den rundt med mor

BT - - TV-GUIDE -

I den nye DR1- se­rie ta­ger Ja­cob Riising på lang­fart med sin egen mor Bri­ta. Fak­tisk rej­ser mor og søn he­le klo­den rundt – ba­re for at få én på op­le­ve­ren og for at kom­me lidt tæt­te­re på hin­an­den igen. Se­ri­en om­fat­ter seks af­snit, hvor hvert af­snit by­der på en ny desti­na­tion. Så­le­des bli­ver man ta­get med til Penn­sylva­nia og Te­xas i USA, Ca­na­da, Me­xi­co, Ma­rok­ko og Sydafrika. Og som se­er kan du op­le­ve Ja­cob og Bri­ta på sky­de­ba­nen, på fi­ske­tur, på telt­tur, til faldskærms­ud­spring, i bun­gyjump, til ga­de­løb og på be­søg på en klas­sisk ranch. DR1 ONS­DAG 21.00 ’ PÅ REJ­SE MED RIISING OG MOR’

Ja­cob har væ­ret dren­ge­spej­der og el­sker uden­dørs­li­vet. Bri­ta har ik­ke væ­ret i nær­he­den af et telt, si­den hun var ot­te år. Fo­to: Ma­stiff AS/ DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.