Det go­de liv på lan­det

BT - - TV-GUIDE -

De­sig­ne­ren og den mo­der­ne bon­de­røv Sø­ren Ve­ster er sam­men med ko­ne og to børn flyt­tet fra København og hjem til lands­by­en Thi­se ved Lim­fjor­den. Nu ta­ger Ve­ster før­ste spa­destik til at re­a­li­se­re en livslang drøm om at byg­ge et gi­gan­tisk ’ dri­ver­hus’ med plads til kre­a­ti­vi­tet, ven­ner, fa­mi­lie og det go­de liv på lan­det. Det bli­ver og­så til et mø­de med barn­doms­ven­nen Bug­ge, der har al­le de ma­ski­ner, en stor dreng kan øn­ske sig. Men hvem skal hjæl­pe til, når 16.000 mur­sten plud­se­lig skal hån­dren­ses? TV2 FRI TORS­DAG 20.40 ’ VESTERS VER­DEN’

Sø­ren Ve­ster og fa­mi­li­en ven­der tilbage til lan­det.

Fo­to: TV2/ Gert Laur­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.