Klar til kvart­fi­na­le

BT - - TV-GUIDE -

Det er ble­vet tid til kvart­fi­na­len i Voi­ce Ju­ni­or, og Oh Land, Jo­ey Moe og Wa­fan­de har nu fun­det de ni san­ge­re, der skal dy­ste om en plads i se­mi­fi­na­len. De tre co­a­cher og de­res team har ef­ter­hån­den lært hin­an­den rig­tig godt at ken­de, så det er med store fø­lel­ser, at san­ger­ne ind­ta­ger sce­nen. Ner­ver­ne er på høj­kant, for nu er det før­ste gang, de hå­be­ful­de del­ta­ge­re skal syn­ge di­rek­te ud til dig bag skær­men. Mik­kel Kry­ger og Ame­lia Høy er som al­tid klar til at guide dig gen­nem mu­sik­fe­sten, og det bli­ver med ga­ran­ti en spæn­den­de af­ten, for nu be­stem­mer du, hvem der går vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.