Pres på Hol­land

BT - - TV -

I EM- kva­li­fi ka­tio­nens grup­pe A er der hård kamp mel­lem Tyr­ki­et og Hol­land om den vig­ti­ge 3. plads, der gi­ver playoff til slut­run­den. "Oranje" har skuff et, og de er pi­sket til at hen­te fuld ge­vinst ude mod Ka­sak­h­stan. Tyr­ker­ne er to po­int for­an Hol­land, men de kom­mer på en svær op­ga­ve i Tjek­ki­et, der al­le­re­de er klar til EM- slut­run­den. Fod­bold 6' eren: 17.55 og 20.25

De­ne smuk­ke au­stra­li­er San­dy Ol Ols­son er kæ­re­stek med den se­je Dan­ny Zuko. Eft er en lang som­mer­fe­rie på stran­den med ro­man­tik og amor­i­ner i luft en be­gyn­der de beg­ge på den sam­me skole. Her fi nder San­dy ud af, at Dan­ny er le­de­ren af en dren­ge­ban­de – og plud­se­lig er han ik­ke læn­ge­re den sam­me fyr, som hun kend­te fra stran­den, men en rå bør­ste, der ik­ke kun har én pi­ge i fol­den. Grea­se TV 2: 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.