Hvor er Hans?

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Po­li­ti­et får et krav om lø­sesum fra Hans' kid­nap­per. Det lyk­kes dem at lo­ka­li­se­re ham, men da de stormer hu­set, fi nder de kid­nap­pe­ren skudt, og Hans er væk. Sam­ti­dig fi ndes Mor­ten skudt, og Sa­ga og Hen­rik fi nder de­tal­jer, som ty der på en sam­men­hæng mel­lem al­le mor­de­ne. Og al­le of­re kan kob­les til blog­ge­ren Li­se Fri­is Andersen. Bro­en III DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.