KIF skal vin­de

BT - - TV -

For før­ste gang i årets Champions League spil­ler KIF Kol­ding København på hjem­me­ba­ne i Brøndby, når de ta­ger imod Pi­ck Sze­ged – og der bli­ver brug for al mu­lig op­bak­ning. De un­gar­ske gæ­ster har nem­lig mpo­ne­ret igen i den­ne sæ­son, hvor de er kom­met godt i gang i grup­pe­spil­let, mens KIF skuff en­de har tabt de­res tre før­ste kam­pe. Hånd­bold DR1: 16.35

Ko Kon­trol­fre­a­ken Ab­by Ri­ch­ter er pro­du­cerd på et mor­gen- tv- show, men har store pro­ble­mer på ar­bej­de og i pri­vat­li­vet: Se­er­ne er be­gyndt at svig­te hen­des pro­gram – og al­le fy­re­ne bli­ver skræmt væk af hen­des do­mi­ne­ren­de fa­con. Plud­se­lig op­da­ger hun en mu­lig løs­ning på pro­ble­mer­ne: Den ma­cho - ag­ti­ge sam­liv­s­eks­pert Mi­ke Ale­xan­der, som de er be­gyndt at bru­ge i tv- showet. Kan han hjæl­pe hen­de med at sco­re? The Ug­ly Truth TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.