Ude på lan­det

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Pro­gram­met er ta­get en tur på lan­det, hvor de to livs­stil­s­eks­per­ter An­ne Glad og Flem­m­ing Møl­d­rup star­ter da­gen med en æg­gej­agt i ho­ved­per­so­nens el­ske­de høn­se­hus. Men hvil­ken kendt dan­sker har en for­kær­lig­hed for æg­ge­ka­ge og fj er­kræ? Det skal livs­stil­s­eks­per­ter­ne reg­ne ud, in­den pro­gram­met er om­me. Ken­der du ty pen? DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.