En spændt brud

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Le­ne, Ane, Poul og Ulrik er sing­ler, der uden held har prø­vet stort set alt for at fi nde den ene­ste ene. Nu har de sagt ja til at prø­ve no­get ra­di­kalt an­der­le­des – at ind­gå i et ar­ran­ge­ret æg­te­skab og bli­ve gift med en frem­med. Vi føl­ger dem i ti­den op til bryl­lup­pet og er med, når de ser hin­an­den for før­ste gang på rå­d­hu­set og hol­der bryl­lups­fest. Gift ved før­ste blik DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.