Riising rej­ser

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Penn­sylva­nia er en ær­kea­me­ri­kansk stat, hvor man kan op­le­ve hur­ti­ge bi­ler, ægte pa­tri­o­tis­me, stærk re­li­gi­ø­si­tet og de vil­de­ste guns. Ja­cob og Bri­ta har ti­met rej­sen med den 4. juli – da­gen, hvor USA fi k sin uafh æn­gig­hed, hvil­ket de selv­føl­ge­lig fejrer med po­mp og pragt! Se, når Ja­cob bl. a. slæ­ber sin mor med på en sky­de­ba­ne. På rej­se med ... DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.