’’

BT - - SPORTEN -

To po­int har ar­me­ner­ne få­et hidtil i de­res syv kva­li­fi ka­tions­kam­pe. Nu er vi afh æn­gi­ge af, at de spil­ler uaf­gjort el­ler vin­der for før­ste gang, si­den de for halvan­det år si­den be­sej­re­de De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter med 4- 3 i en træ­nings­kamp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.