HER BRÆN­DER ÆNDER DE Hol­læn­der­ne på Wales mil­li­me­ter Eu­ro­pa­me­stre­ne ran­den af kno­ck­out fra før­ste EM- bil­let har to mat­ch­bol­de

BT - - SPORTEN - ( Land i kur­siv er sik­ker på playoff)

Island og Tjek­ki­et har al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret sig til EM, og kam­pen om tred­je­plad­sen, der gi­ver ad­gang til playoff, er over­ladt til fod­bold­stormag­ter­ne Hol­land og Tyr­ki­et. Her står tyr­ker­ne med de bed­ste kort på hån­den, da de har to po­int at gi­ve af ned til hol­læn­der­ne, der til gen­gæld har det let­te­ste slut­pro­gram med en ude­kamp mod Ka­sak­h­stan og slut­te­ligt en hjem­me­kamp mod Tjek­ki­et. Tyr­ki­et skal der­i­mod mø­de de to top­hold, der til gen­gæld ik­ke har no­get at spil­le for.

1

2

3

4

5

6

GRUP­PE A

Land

Island

Tjek­ki­et

STIL­LIN­GEN

K V U T Mål

8 0 2 6

( Lan­de med fed skrift er kva­li­fi­ce­ret til EM)

TIRS­DAG 13. OKT., 20.45

Tyr­ki­et - Island Let­land - Ka­sak­h­stan Hol­land - Tjek­ki­et ( 6’ eren)

11- 9 P 19 19 12 10 4 2 Wales kan sik­re sig sin før­ste EM­bil­let no­gen­sin­de ved blot at hen­te et en­kelt po­int i mor­gen ude mod Bos­ni­en el­ler hjem­me mod An­dor­ra på tirs­dag, mens Bel­gi­en blot skal be­sej­re An­dor­ra el­ler ha­ve et en­kelt po­int mod Is­ra­el for at snup­pe den an­den di­rek­te plads. Bå­de Is­ra­el, Bos­ni­en og Cy­pern kan nå playoff og mø­des på kryds og tværs i de sid­ste to run­der. Is­ra­el kan dog sik­re sig tred­je­plad­sen de­fi­ni­tivt med en sejr over Cy­pern, hvis Ga­reth Ba­le og co. ord­ner Bos­ni­en.

1

2

3

4

5

6

GRUP­PE B

Land

STIL­LIN­GEN

K V U T Mål

17- 3

TIRS­DAG 13. OKT., KL. 20.45

Cy­pern - Bos­ni­en Bel­gi­en - Is­ra­el Wales - An­dor­ra P 18 17 13 11 9 0

GRUP­PE C Spa­ni­en kom sløvt fra land med et ne­der­lag til Slovaki­et al­le­re­de i an­den kamp. Nu er de imid­ler­tid vi­de­re og klar til at for­sva­re de­res EM- ti­tel, hvis blot de i af­ten be­sej­rer Luxem­bourg el­ler på mandag vin­der over Ukrai­ne, og for slo­vak­ker­ne gæl­der sam­me be­tin­gel­ser: En sejr i Hvi­derusland i af­ten el­ler i Luxem­bourg på mandag og bil­let­ten er hjem­me. Ukrai­ne er sik­ker på mindst en tred­je­plads og kan end­da sik­re sig di­rek­te ad­gang til EM med en sejr over Spa­ni­en på mandag.

Land 1

2

3

4

5

6

STIL­LIN­GEN

K V U T Mål

8 1 1 6

8 1 0 7

MANDAG 12. OKT., KL. 20.45

Ukrai­ne - Spa­ni­en ( Ca­nal9) Hvi­derusland - Ma­kedo­ni­en Luxem­bourg - Slovaki­et P 21 19 16 7 4 3

Tyr­ki­et

Hol­land

Let­land

Ka­sak­h­stan

8 6 1 1 15- 3

8 6 1 1 16- 10

8 3 3 2

8 3 1 4 13- 10

8 0 4 4

4- 16

5- 16

Wales

Bel­gi­en

Is­ra­el

Bos­ni­en

Cy­pern

An­dor­ra

8 5 3 0

8 5 2 1

8 0 0 8

9- 2

8 4 1 3 14- 9

8 3 2 3 12- 10

8 3 0 5 12- 13

3- 30

Spa­ni­en

Slovaki­et

Luxem­bourg

Ma­kedo­ni­en

8 7 0 1 18- 3

8 6 1 1 13- 5

8 5 1 2 12- 3

Hvi­derusland 8 2 1 5

7- 14

4- 19

6- 16

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.