ET OG­SÅ PÅ Hvem føl­ger med Sven­sker­ne skal ’ Three Lions’ til EM? hå­be på et mira­kel Nor­ge gør klar til kæm­pe EM- fest

BT - - SPORTEN -

GRUP­PE E Eng­land er al­le­re­de kva­li­fi­ce­ret til EM med mak­si­mum­po­int ef­ter ot­te run­der – som det ene­ste hold i kva­li­fi­ka­tio­nen – mens bå­de Schweiz, Slove­ni­en, Est­land og Li­tau­en kan føl­ge med ’ Three Lions’ di­rek­te vi­de­re til Frankrig. Schweiz lig­ner den kom­men­de to­er, selv om slove­ner­ne, der er bedst ind­byr­des på reg­len om ude­ba­ne­mål, kan ind­hen­te dem med sej­re over Li­tau­en og San Marino. Ta­ber slo­ve­ne­re­ne omvendt med me­re end 0- 2 til Li­tau­en i af­ten, kan de ri­si­ke­re at ry­ge helt ud af top tre.

STIL­LIN­GEN

GRUP­PE G Hvis der har væ­ret kri­tik af Mor­ten Ol­sen i Dan­mark, er det in­tet at reg­ne imod, hvad der har væ­ret af Erik Ham­rén i Sve­ri­ge - ik­ke mindst ef­ter 1- 4 ne­der­la­get til Østrig, der al­le­re­de er sik­ker på at kom­me til EM. Nu ven­ter så to kam­pe mod grup­pens sva­ge­ste hold, hvil­ket bør kun­ne sik­re sven­sker­ne mindst tred­je­plad­sen, mens de på grund af dår­li­ge­re ind­byr­des sta­ti­stik mod Rusland skal ha­ve mindst tre po­int fle­re end dem i de næ­ste to kam­pe, hvis de skal spil­le sig op på an­den­plad­sen.

STIL­LIN­GEN

Ita­li­en kan spil­le sig til EM med en sejr i Aserbajdsjan i mor­gen, men kan med et ne­der­lag og­så en­de i en ner­vepi­r­ren­de sid­ste kamp mod Nor­ge på tirs­dag. Nord­mæn­de­ne er godt stil­let ef­ter sep­tem­bers flot­te sej­re over Kro­a­tien og Bul­ga­ri­en og kan i mor­gen væ­re EM- klar, hvis de be­sej­rer Mal­ta, og Kro­a­tien ik­ke får fuldt ud­byt­te hjem­me mod Bul­ga­ri­en. Omvendt vil der nok væ­re en del norsk neg­le­bi­de­ri, hvis Ita­li­en skal be­sej­res på tirs­dag for at hol­de Kro­a­tien stan­gen.

STIL­LIN­GEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.