’’

BT - - SPORTEN -

hol­det i en af­gø­ren­de rolle – alt­så som egent­lig le­der. Den pro­blem­stil­ling vil og­så væ­re til ste­de på an­dre hold.

LARS SEI­ER CHRI­STEN­SEN stop­per som di­rek­tør i Saxo Bank, og det er ik­ke utæn­ke­ligt, at rig­man­den, der er bo­sat i Schweiz, går ind i en rolle som tung fun­dra­i­ser for Ri­is via sit store net­værk i dansk og in­ter­na­tio­nalt er­hvervs­liv.

Der er alt­så en ræk­ke for­hold, der ta­ler for, at Bjar­ne Ri­is’ let­te­ste vej tilbage er ved at over­ta­ge sit t i dli­ge­re hold igen. Men det er langt fra sik­kert, at det sker. Sik­kert er det dog, at Ri­is sta­dig tror på det store co­me­ba­ck. Jeg har selv skre­vet om mu­lig­he­den , men som jeg tid­li­ge­re har po­in­te­r­et, vir­ker det ure­a­li­stisk, at det skul­le væ­re med virk­ning fra den kom­men­de sæ­son

JA­COB STAEHELIN, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.