Dbol­dens tem­pel

BT - - SPORTEN - BT I BRA­GA

CHUNG MONG- JOON, 63 ÅR

ALI BIN HUS­SE­IN, 39 ÅR i en al­vor­lig si­tu­a­tion. Der­for er jeg fo­ku­se­ret på, hvad vi nu gør. UEFA er nødt til at ta­ge en hold­ning til det her, for Plat­i­ni kan hel­ler ik­ke fun­ge­re som præ­si­dent for det eu­ro­pæ­i­ske for­bund, « si­ger han.

» Det er en helt gro­tesk si­tu­a­tion. Det vig­tig­ste er, at vi får ryd­det op, og at vi får re­for­mer – uan­set hvem der bli­ver præ­si­dent. For det vig­ti­ge er at få en ny præ­si­dent i FIFA og om nød­ven­digt og­så i UEFA, « me­ner DBU- for­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.