Magnus­sens

BT - - SPORTEN - JOBJAGT

Kevin Magnus­sen af­slø­re­de i går, at han ta­ler med fl ere in­ter­es­san­te team i og uden for For­mel 1. BT ser nær­me­re på dan­ske­rens mu­lig­he­der. Der har væ­ret skre­vet og talt langt, me­get og læn­ge om dan­ske Kevin Magnus­sens mu­lig­he­der for et job i den kom­men­de ra­cer­sæ­son.

Og selv om dø­ren er luk­ket fl ere ste­der, er der fort­sat mu­lig­he­der rundt om­kring i ver­den. BT gi­ver her et hur­tigt over­blik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.