To nye med­lem­mer af Hall of Fa­me

BT - - SPORTEN -

SOM SPIL­LE­RE

og træ­ne­re kan Per Hol­ten Møl­lers og Frits Ni­el­sens be­ty dning for dansk is­ho­ck­ey ik­ke over­vur­de­res, og de op­ta­ges nu i Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons Hall of Fa­me.

Per Hol­ten Møl­ler hædres på isen 16. ok­to­ber, når Rung­sted Is­ho­ck­ey mø­der Rø­d­ov­re Mighty Bulls i Saxo Bank Are­na, og to da­ge se­ne­re op­ta­ges Frits Ni­el­sen i Hall of Fa­me i for­bin­del­se med kam­pen mel­lem Her­ning Blue Fox og Aal­borg Pira­tes i Kvik Ho­ck­ey Are­na.

De to kam­pe sen­des på TV2 Sport, som sæt­ter fo­kus på to per­son­lig­he­der, der si­den 70er­ne har sat et mar­kant fi nger­aft ryk på dansk is­ho­ck­ey med ex­cep­tio­nel­le præ­sta­tio­ner bå­de på og uden for isen.

Per Hol­ten Møl­ler, 63, de­bu­te­re­de for Rung­sted i sæ­so­nen 1967/ 68 og er i dag ch­eft ræ­ner i barn­dom­s­klub­ben. Frits Ni­el­sen, 62, var en af 70er­nes og 80er­nes bed­ste dan­ske forwards, ly­nen­de hur­tig og må­l­far­lig, og blev dansk me­ster for bå­de Her­ning og AaB.

De før­ste, der blev op­ta­get i Hall of Fa­me, er Jes­per Duus i 2012 og He­inz Eh­lers, Jens Ni­el­sen og af­dø­de Jør­gen Hvi­id i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.