Spil­ler te­stet po­si­tiv mod Ar­se­nal

BT - - SPORTEN -

DI­NA­MO ZA­GREB- SPIL­LE­REN

Ari­jan Ade­mi er ble­vet te­stet po­si­tiv i en do­ping­test i for­bin­del­se med klub­bens kamp mod en­gel­ske Ar­se­nal i Champions League.

Det var el­lers en stor­slå­et af­ten for den kro­a­ti­ske mester­klub, Di­na­mo Za­greb, da hol­det på hjem­me­ba­ne over­ra­sken­de slog Ar­se­nal 2- 1 i årets før­ste kamp i Champions League.

Men nu står selv­sam­me aft en må­ske i ste­det tilbage som en skam­plet i klub­bens hi­sto­rie. Det sker, eft er det er kom­met frem, at spil­le­ren Ari­jan Ade­mi er ble­vet te­stet po­si­tiv for et ulov­ligt stof i en do­ping­kon­trol. Der­for har UEFA nu åb­net en do­pings­ag mod Ari­jan Ade­mi, der spil­le­de he­le kam­pen mod Ar­se­nal. Det skri­ver Di­na­mo Za­greb på klub­bens hjem­mesi­de.

» Vi har få­et op­lyst re­sul­ta­tet af en do­ping­test, og at vo­res spil­ler Ari­jan Ade­mi er te­stet po­si­tiv, « for­kla­rer klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.