LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 SVE­RI­GE VIN­DER MED RENT MÅL IS­HO­CK­EY METALLIGAEN, KLOK­KEN 19: 30 GENTOFTE VIN­DER KAM­PEN

Selv om det end­nu ik­ke er sik­kert, at Dan­mark kom­mer med til EM, kan man al­le­re­de nu hos Dan­ske Spil spil­le på, hvem der skal ud­gø­re EM- trup­pen.

På må­l­mands­si­den vur­de­res det som gi­vet, at Kas­per Sch­mei­chel og Step­han Andersen får en plads i trup­pen, da de kun står i 1,01 på at kom­me med – og med 1,20 er Jo­nas Lös­sl stor­fa­vo­rit til at ta­ge po­sten som tred­je­ke­e­per.

I for­sva­ret lig­ner det sik­re plad­ser til Da­ni­el Ag­ger, Si­mon Kjær, Lars Ja­cob­sen, Si­mon Poul­sen og Erik Svi­at­chen­ko, som al­le er i odds på 1,35 el­ler la­ve­re, mens og­så Jan­nik Vester­gaard og Riza Dur­mi­si skul­le kom­me med.

På midt­ba­nen er de sik­re kort Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Chri­sti­an Erik­sen, Mi­cha­el Kro­hnDe­hli, Jakob Poul­sen og Da­ni­el Wass, mens Ni­ck­las Bendt­ner, Yus­suf Poul­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen er sik­re i front.

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 LUXEM­BOURG TA­BER MAK­SI­MALT MED TRE MÅL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.