1,44

BT - - SPORTEN -

Lie­ch­tenste­in har blot møn­stret ni skud på mål i ot­te kva­li­fi ka­tions­kam­pe, hvoraf de fem kom mod grup­pens bund­prop fra Mol­d­ova. Der­for er det me­get svært at fo­re­stil­le sig hvor­dan Sve­ri­ge skul­le få pro­ble­mer i fyr­ste­døm­met i aft en. Sven­sker­ne kan kun bru­ge tre po­int i jag­ten på an­den­plad­sen i grup­pen, li­ge­som Mon­te­ne­gro pu­ster de blå- gu­le i nak­ken ne­de på fj er­de­plad­sen. Det om­vend­te op­gør end­te 2- 0 til Sve­ri­ge i en kamp, hvor Lie­ch­tenste­in kun hav­de én for­kø­let af­slut­ning in­den for ram­men, så her lig­ner det svensk sejr med rent bur.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.