2,20

BT - - SPORTEN -

Nok vandt spa­ni­er­ne det om­vend­te op­gør med 4- 0, men tra­di­tio­nen fo­re­skri­ver, at dis­se ok­to­ber­kam­pe ik­ke er no­gen, der for al­vor kan op­hid­se da­gens vær­ter. I fo­re­gå­en­de ok­to­ber­kam­pe i slut­nin­gen af en EM- el­ler VM- kva­li­fi ka­tion har Spa­ni­en slå­et Hvi­derusland med 2- 1 og Ge­or­gi­en med 2- 0, og kam­pen her spil­les for­an 16.000 til­sku­e­re i Lo­groño, hvil­ket næp­pe in­spi­re­rer yder­li­ge­re. Luxem­bourg har blot tabt en af si­ne se­ne­ste 13 kval- ude­kam­pe med me­re end tre mål, blandt an­det mod Frankrig og Portu­gal, så her lig­ner det spansk cru­i­se con­trol.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.