2,10

BT - - SPORTEN -

Aal­borg fi k sæ­so­nens før­ste po­int imod Rung­sted, men det kun­ne nemt væ­re gå­et an­der­le­des, hvis Rung­sted ik­ke var ble­vet ramt af en sand ud­vis­nings­regn i kam­pens slut­fa­se. På ude­ba­ne har man kun mod Her­lev væ­ret tæt på po­int, og det er der­for svært at se, at man skal væ­re me­re un­der­tip­pet i Gen­toft e. Vær­ter­ne har le­ve­ret en fl ot sæ­son så langt og vandt i Rung­sted og kla­re­de se­ne­st uaf­gjort imod Es­b­jerg, og de frem­står i hvert fald som et bed­re hold end Aal­borg nu og her. Til od­dset skal der væ­re vær­di i hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.