Håb

BT - - NYHEDER -

Vi væl­ger plus­bril­len til det dan­ske lands­holds­ne­der­lag i Portu­gal. God­kendt præ­sta­tion. Det er de øv­ri­ge po­int­tab i EM- grup­pen, der be­kym­rer. Og hå­bet om di­rek­te EM- kval. le­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.