Hvor­for får dan­sker­ne så få børn?

BT - - DEBAT -

Dan­ske par får for få børn. Skul­le vi op­ret­hol­de be­folk­nin­gens stør­rel­se, skul­le vi få 2,1 barn per par – men det bli­ver kun til 1,7. Spør­ger man folk, hvor man­ge børn de øn­sker sig at få, er sva­ret 2- 3. Så hvad er det, der går galt? Hvor­for får vi så få børn, og hvad kan vi gø­re for, at der bli­ver me­re travlt på fø­de­gan­ge­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.