Job og le­di­ge

BT - - DEBAT -

Re­for­men af kon­tant­hjæl­pen for un­ge un­der 30 år, som in­de­bar en re­du­ce­ret ydel­se, har rent fak­tisk vir­ket. Om­kring en fj er­de­del af de un­ge på kon­tant­hjælp, som sam­ti­dig er job- og ud­dan­nel­ses­pa­ra­te, er kom­met i ar­bej­de. Re­for­mer af over­før­sels­sy­ste­met har alt­så en ef­fekt. Der­for må det­te re­for­m­ar­bej­de fort­sæt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.